ĐỘI NGŨ DƯỢC SĨ


Thầy Thuốc Ưu Tú - Dược Sĩ - Luật Sư Nguyễn Hữu Lâm (áo trắng ở giữa)
Phụ trách Văn Phòng Fataco Bến Tre tại Hà Nội.


Dược sĩ Quế Châu - Chuyên Gia (thứ 2 từ trái qua)

Dược Sĩ Minh Trang: 0911211900
Dược Sĩ Thu Hồng: 0983342229